PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ

Curs adreçat a aquelles persones majors de 16 anys que no tenen el Graduat Escolar i volen obtenir l’equivalent al títol de graduat en Educació Secundària (ESO) per tal d’accedir a un Grau Mitjà.

DURADA DEL CURS: de l’1 d’octubre al 30 d’abril.

HORARI: matins de dimarts a divendres de 9:30 a 13h.

p

  • Preparació formativa per realitzar les proves d’accés oficials del Departament d’Educació.
  • Grups reduïts i atenció personalitzada.
  • Tècniques d’estudi i motivació.
  • Estratègies de planificació i organització del temps.